Juguem en igualtat: criteris per a la selecció de jocs i joguines que no marquin rols sexistes

Ajuntament de Malgrat de Mar El joc i la joguina esdevenen cabdals en l’aprenentatge i desenvolupament dels infants i per això és necessari fomentar el judici crític envers la competitivitat, la violència, el sexisme, la desigualtat… que moltes activitats lúdiques transmeten. També és necessari educar per un consum responsable. Posar de relleu i reflexionar entorn aquests…

Details

La necessitat de la prevenció davant la violència de gènere

Elena Laguna Aceves i Esther Porcel Garcíaicona pdf

Material actual, atractiu i proper als interessos dels joves: notícies de premsa, pel·lícules,cançons, role-playing i qüestionaris d’autoreflexió basats en situacions quotidianes de parella. Es tracta d’un programa amb cinc activitats ordenades segons el nivell d’aprofundiment dels continguts a treballar.

 

Aprendre a estimar sense prejudicis: eines i materials curriculars per a l'educació afectiva i sexual

Rafaela Subías de la Fuente Malgrat que darrerament està molt acceptada la idea de la necessitat d’educació sexual, normalment aquesta és una tasca que no s’assumeix en els centres educatius i la seva concreció resta indeterminada. Aquest treball pretén proporcionar un exemple modest però real de Sildenafil 20 mg Pills Online – Generic Viagra Pharmacy Canada!…

Details

Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento (2003). Mira la publicidad con otros ojos

Junta de Andalucía – Instituto Andaluz de la Mujer La present publicació recull 27 experiències d’escoles d’educació infantil i primària d’Andalusia que, amb els suggeriments de les activitats del llibre “A jugar… que de todo aprenderás” (unitat didàctica que s’havia distribuït un curs abans als centres), van participar al concurs d’experiències d’aula i de centre relacionades amb…

Details

Guia de contes i literatura infantil no sexista

Ajuntament de Cornellà de Llobregat Els llibres infantils, ja siguin contes o llibres en imatges, són el primer apropament a la lectura i constitueixen un material pedagògic i un suport privilegiat en els processos d’identificació i aprenentatge dels rols sexuals i de les relacions socials entre els sexes. És per aquesta raó que s’ha elaborat aquesta…

Details