Mapas para coeducar. Orientaciones para una intervención socio-educativa no sexista

Cruz Roja Juventudicona pdf

Guía on, en una primera part es poden trobar algunes claus i reflexions a nivell teòric sobre coeducació,  i en una segona endinsar-se en analitzar, des d’una perspectiva coeducativa, els diferents àmbits i programes d’intervenció socioeducativa que ofereix Cruz Roja Juventud. Cal destacar la inclusió de diferents propostes d’activitats.

Parlem-ne. Guia de llenguatge no sexista: com fer un ús igualitari del llenguatge

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregaticona pdf

Recurs de consulta ràpida i fàcil que persegueix l’ús d’un llenguatge més igualitari de tots i totes les professionals implicades en la construcció d’una societat més justa i igualitària. La guia descriu els elements que caracteritzen el llenguatge sexista i descriu algunes propostes per modificar-lo amb exemples pràctics.

Campaña del juego y del juguete no sexista, no violento (2007). Nuevas formas de jugar. Guía para transformar los juegos tradicionales

Carmen Ruiz Repullo Revisar els jocs tradicionals des d’una perspectiva de gènere és el que proposa aquest material didàctic impulsat per l’Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía. Perquè el joc és un espai de socialització per excel·lència de la infància, on massa sovint s’hi reprodueixen adscripcions de rols en funció del sexe…

Details

El análisis de la publicidad. Orientaciones para una lectura crítica

Instituto Andaluz de la Mujer – Junta de Andalucía Interessant material didàctic per a prendre consciència de la influència de la publicitat en la reproducció dels rols i estereotips de gènere, específicament a través dels anuncis publicitaris de joguines. Els documents presenten una primera unitat de caire teòric, i una segona amb un seguit d’exercicis…

Details

¿Cómo educar las emociones? La inteligencia emocional en la infancia y adolescencia

Sant Joan de Déu. Observatorio de Salud de la Infancia y la Adolescencia Fins fa relativament poc l’educació era equivalent únicament a desenvolupament i aprenentatge congnitiu. Últimament s’ha fet palès de la necessitat de donar lloc i la corresponent importància a l’educació emocional. El present document vol donar eines a famílies i professorat perquè contribueixin al desenvolupament…

Details

La educación sexual de la primera infancia. Guía para madres, padres y profesorado de Educación Infantil

Graciela Hernández Morales i Concepción Jaramillo Guijarro Aquesta guia no consisteix en un repertori d’activitats a realitzar a l’aula i tampoc està dirigida a experts/es en educació afectivosexual. Al contrari, des d’una concepció de l’ensenyament i l’aprenentatge basada en el desenvolupament integral, enfoca la pràctica educativa comptant amb la sexualitat i la diferència sexual, així…

Details

Contes educació emocional

Clara Redondo i Chema Gómez de Lora L’objectiu de la present publicació és aportar a les famílies una eina senzilla per a treballar l’educació emocional en el marc de la prevenció amb els fills i filles de 6-12 anys. Inclou quatre contes on diversos personatges infantils viuen situacions que els hi provoquen emocions difícils de…

Details

Drets sexuals i reproductius.

Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears Aquest material didàctic proposa activitats on la finalitat última del material és iniciar dinàmiques que incentivin el debat i fomentin el diàleg per tal de crear espais d’intercanvi d’opinions i d’experiències on cada persona esdevingui responsable del seu procés formatiu. Material didàctic adreçat a grups i entitats…

Details

Guia de prevenció de la violència de gènere per a entitats de lleure. No juguem a aquest joc!

Rosa Tejero Regadera Interessant guia per a entitats de lleure que, en una primera part planteja de manera teòrica els principals conceptes relacionats amb la violència de gènere per, en una segona part, presentar un seguit de dinàmiques educatives, destinades tant al monitorat com als infants, per a treballar aquesta problemàtica de manera lúdica i…

Details