Una feliz catástrofe

Adela Turín i Nella Bosnia enlace-amarillo-icono-3795-96icono_pdf3

Aquest conte és una bona eina didàctica pensada per ajudar a les nenes i a les nens de 6 a 10 anys a refelxionar sobre les desigualtats en la distribució de les tasques domèstiques.

Inclou una guia didàctica per a treballar el conte.

 

Transformar a los hombres, un reto social

Daniel Gabarró Berbegal Aquest llibre ens explica molt bé els enormes problemes socials i personals que comporta la masculinitat tradicional, però no es queda només en la crítica: fa propostes concretes i dissenya programes d’actuació (…). La revolució dels homes ha de ser una revolució íntima que tingui conseqüències polítiques i socials, i les propostes…

Details

Juguem en igualtat: criteris per a la selecció de jocs i joguines que no marquin rols sexistes

Ajuntament de Malgrat de Mar El joc i la joguina esdevenen cabdals en l’aprenentatge i desenvolupament dels infants i per això és necessari fomentar el judici crític envers la competitivitat, la violència, el sexisme, la desigualtat… que moltes activitats lúdiques transmeten. També és necessari educar per un consum responsable. Posar de relleu i reflexionar entorn aquests…

Details

La necessitat de la prevenció davant la violència de gènere

Elena Laguna Aceves i Esther Porcel Garcíaicona pdf

Material actual, atractiu i proper als interessos dels joves: notícies de premsa, pel·lícules,cançons, role-playing i qüestionaris d’autoreflexió basats en situacions quotidianes de parella. Es tracta d’un programa amb cinc activitats ordenades segons el nivell d’aprofundiment dels continguts a treballar.

 

Material didáctico para la prevención de la violencia de género

Maite Gorrotxategi Larrea, Isabel Mª de Haro Oriola i Pilar Jiménez Aragonés Interessant material per treballar la prevenció de la violencia de gènere a les aules, que combina l’explicació teòrica de conceptes claus per entendre el fenomen amb orientacions metodològiques i activitats concretes per a realitzar amb l’alumnat. Unitat didàctica per Educació Primària Unitat didàctica per…

Details

L’educació afectivosexual des de la perspectiva de gènere: materials didàctics per prevenir la violència de gènere

icono_pdf3

Les desigualats de gènere existents a la societat impedeix que en els dos gèneres es produeixi un desenvolupament integral de la persona i per contra fomenten relacions de domini-submissió que poden desembocar en violència de gènere. Desculpabilitzar el plaer, fomentar la comunicació i el respecte, valorar les diferències, són fites que volem aconseguir amb aquest material.

Coeducació i educació física: una proposta didàctica per a la sensibilització i la formació del professorat.

Olga Checa Herranz L’Educació Física té una idiosincràsia molt particular dins dels centres educatius i, no només no s’escapa a la realitat sexista i androcèntrica sinó que, a més a més, arrossega una herència específica de creences, prejudicis i estereotips de gènere que condicionen les expectatives, actituds i els comportaments de tothom. Davant d’aquesta injusta i discriminatòria realitat…

Details

Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento (2003). Mira la publicidad con otros ojos

Junta de Andalucía – Instituto Andaluz de la Mujer La present publicació recull 27 experiències d’escoles d’educació infantil i primària d’Andalusia que, amb els suggeriments de les activitats del llibre “A jugar… que de todo aprenderás” (unitat didàctica que s’havia distribuït un curs abans als centres), van participar al concurs d’experiències d’aula i de centre relacionades amb…

Details

Los micromachimos

Luis Boninoicono_pdf3

En aquest article Luís Bonino explícita, posa de relleu i dóna nom al que ell anomena “micromasclismes”, és a dir pràctiques masclistes quotidianes que pel fet de ser-ho sovint passen totalment desapercebudes però que a la vegada són constituents i perpetuadores del sistema patriarcal.