David Berná, Michele Cascone i Raquel (Lucas) Plateroicona pdf

Aquest article, a part de fer una anàlisis crítica de la literatura LGTB sobre l’homofòbia, es pregunta sobre si existeix quelcom de distintiu i positiu en la mirada queer sobre la LGTBfobia a les escoles i si això pot donar propostes concretes d’actuació.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment