Què fem

Entenem que cap aprenentatge està desvinculat de les pròpies creences i experiències, és per això que treballem des de la proximitat, essent el context i les vivències personals el punt de partida de tot allò que duem a terme des de l’entitat. Posem sobre la taula, acompanyem, revisem, orientem, proposem, creem, des del respecte i la cura, posant al centre les persones i les seves necessitats, posant-nos en joc i treballant pel no judici i l’aprenentatge mutu.

Els serveis que realitzem els hem organitzat en cinc àrees diferents, si bé totes elles tenen en comú la formacio o sensibilització en coeducació

 

FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT

Acompanyem a personal educatiu i tècnic en la incorporació de la perspectiva de gènere a les seves pràctiques quotidianes. Partint d’un marc teòric que s’entrellaça amb el treball que fem de manera individual i col•lectiva, facilitem un procés de presa de consciència i sensibilització i definim accions concretesper a transversalitzar la perspectiva coeducativa al dia a dia.

Treballem combinant dues metodologies: dinàmiques vivencials que ens permeten establir una relació entre la nostra pròpia mirada i l’entorn, i la investigació – acció – participativa, que ens permet fer una anàlisi acurada i sistemàtica de la realitat que ens envolta per a poder-la transformar.

 

PROCESSOS COMUNITARIS DE TRANSFORMACIÓ DE PATIS

Acompanyem a personal educatiu i tècnic en la incorporació de la perspectiva de gènere a les seves pràctiques quotidianes. Partint d’un marc teòric que s’entrellaça amb el treball que fem de manera individual i col•lectiva, facilitem un procés de presa de consciència i sensibilització i definim accions concretesper a transversalitzar la perspectiva coeducativa al dia a dia.

Treballem combinant dues metodologies: dinàmiques vivencials que ens permeten establir una relació entre la nostra pròpia mirada i l’entorn, i la investigació – acció – participativa, que ens permet fer una anàlisi acurada i sistemàtica de la realitat que ens envolta per a poder-la transformar.

 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ

Realitzem tallers i sessions de treball participatiu amb famílies, amb infants i amb personal educatiu de lleure.

Amb les famílies duem a terme tallers puntuals i cicles de formació on generem espais de debat i reflexió per l’anàlisi de situacions del seu dia a dia. Identifiquem els elements sexistes presents en la vida quotidiana dels infants i com aquests influeixen en la construcció de les seves identitats i acompanyem les famílies en la recerca d’eines, per tal que la coeducació a casa sigui una realitat. En aquest sentit, formem part de les xarxes de treball Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere Trenquem el Silenci i l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.

Amb els infants realitzem activitats i tallers en què treballem temàtiques i situacions del seu dia a dia on el gènere té un paper clau. Aquestes són el punt de partida per a la reflexió i el debat col·lectiu, que permet qüestionar els estereotips de gènere presents en les dinàmiques del grup i en les vivències individuals.

Amb el personal educatiu de lleure realitzem activitats de formació i sensibilització per reflexionar sobre com el gènere influeix en la seva tasca quotidiana tant en la relació entre l’equip com en la relació amb i entre els infants.

 

RECERCA I DIVULGACIÓ

La nostra tasca diària de treball amb les escoles, infants, famílies i personal educatiu ens ofereix molta informació, dades i materials que són essencials en l’avenç del coneixement. És per això que la recerca és una línia de treball imprescindible dins de la cooperativa, recerca que té per objectiu comprendre i avançar en el coneixement, tant dels aspectes vinculats a la construcció de les identitats de gènere dels infants, com en la identificació del paper del context i de tot allò que se’n deriva.

El desig d’investigar porta implícit la necessitat de fer-ne difusió i poder compartir i acostar-los a la ciutadania. És per això que duem a terme l’elaboració de materials en diferents formats per tal de fer-los accessibles: guies didàctiques i de recursos, vídeos divulgatius, jornades de treball i articles científics i de divulgació.

En la mateixa línia de difondre els coneixements que anem incorporant i la nostra experiència del dia a dia, realitzem activitats de divulgació a públics diversos, i ho fem en diferents formats tals com conferències, seminaris jornades.

ASSESSORAMENT I CONSULTORIA

De manera incipient i com a resposta a les necessitats que ens demanda l’entorn hem obert la línia de treball de consultoria i assessorament. Amb aquesta, acompanyem i assessorem ajuntaments, empreses, entitats i professionals, compartint la nostra expertesa, experiència i coneixements en matèria de gènere i educació per incorporar una perspectiva feminista.

En aquest marc realitzem plans locals de coeducació i plans d’igualtat, tant en l’elaboració de la diagnosi com l’acompanyament en la seva implantació i avaluació, assessoraments tècnics, acompanyament a entitats en la incorporació de la perspectiva de gènere i suport a estudiants en l’elaboració de treballs de recerca.

Com treballem
Com ho fem

Ens definim per un treball que parteix de la proximitat i el coneixement directe de les entitats, persones i centres educatius amb qui treballem per tal de conèixer els seus projectes i ajustar-nos a les seves necessitats. És a partir d’aquesta proximitat que dissenyem i implementem els diferents projectes ja que entenem que sols serà possible dissenyar estratègies d’intervenció exitoses si les ajustem al context a partir del coneixement de l’entorn i la realitat més propera.

En els projectes d’intervenció apostem per la metodologia del canvi investigació-acció participativa que consisteix en l’anàlisi sistemàtic de la realitat amb l’objectiu d’observar la pròpia pràctica i intervenir-hi posteriorment. En aquest sentit partim de la idea que no n’hi ha prou amb analitzar la realitat social, és indispensable intervenir-hi en una direcció que serveixi a les persones involucrades per tal d’avançar des d’una determinada situació de desigualtat cap a una altre situació que sigui més justa i favorable.

A nivell intern treballem des de la multidisciplinarietat i ens basem en unes relacions teixides des de l’horitzontalitat, el consens, el debat intern i l’aprenentatge mutu. Aquesta diversitat de perfils ens permet una complementarietat que assegura un treball comú on cadascuna de nosaltres aporta el millor de sí mateixa.

Des de CoeducAcció realitzem diferents activitats de sensibilització i formació dirigides a professionals del món de l’educació, personal tècnic i famílies.

Consulteu la nostra experiència.  +

Mireu què oferim aquest 2013-14.

 • Formació de professorat
   • Formació online (UNED-FETE)
     • Master
     • Curs de coeducació a l’educació infantil
   • Curs de formació presencial (ICE-UAB)
 • Activitats per a famílies
   • Les joguines no són sexistes, i tu?

diagrama formacio i sensibilitzacio gran

Aquí trobareu més informació sobre

 • les propostes de formació i sensibilització de professorat 3374262-la-busqueda-y-el-icono-de-lupa-gris-aislados-sobre-fondo-blanco
 • algunes de les experiències en formació i sensibilització  3374262-la-busqueda-y-el-icono-de-lupa-gris-aislados-sobre-fondo-blanco

Des de l’equip de CoeducAcció i al llarg de molts anys de recerca i treball pràctic als centres, les membres de l’equip hem participat de diversos projectes de recerca a nivell nacional i internacional, així com també hem realitzat diverses publicacions.

La nostra pràctica i experiència quotidiana ens continua nodrint de coneixements, experiències i recursos. Tot això, juntament amb les recerques més sistemàtiques ens possibilita tenir accés a un material que necessàriament s’ha de compartir per a que tothom en tingui accés. És per això que seguim realitzant investigacions i publicant els resultats per tal d’anar avançant en el coneixement i a la vegada que adaptar-nos a les noves situacions i realitats. A continuació enumerem algunes de les recerques més destacables i algunes de les publicacions.

Aviat inclourem en aquest apartat les investigacions en les quals hem participat. De moment en tenim una de disponible:

icona enllaç groc sense fons La construcció dels gèneres des del bressol: recerca sobre la construcció de les identitats de gènere a la primera infància. Anna Carreras Port (guanyadora dels Ajuts a la Recerca Francesca Bonnemaison 2011)

Des de CoeducAcció realitzem diverses actuacions d’assessorament i consultoria a demanda. Aquestes poden tenir com a col·lectius destinataris administracions (ajuntaments), centres educatius, universitats, personal tècnic, entitats o empreses, entre d’altres. Oferim diverses opcions en funció de les necessitats i aquestes poden anar des del desenvolupament de projectes d’innovació educativa fins al disseny de campanyes de sensibilització.

A continuació presentem alguns exemples d’assessoraments possibles.

diagrama assessorament i consultoria copia

Aquí podeu consultar els assessoraments que hem realitzat.

Objectius

Els objectius que guien les nostres actuacions i activitats són els següents:

 • Fomentar la transversalització de la perspectiva de gènere a tots els àmbits
 • Potenciar la coeducació com a eina bàsica per a la construcció de personalitats el màxim de lliures, justes i igualitàries; i com a eina imprescindible de prevenció de les violències de gènere
 • Formar i sensibilitzar agents educadors per tal que integrin la perspectiva de gènere a les seves pràctiques educatives en tots els àmbits i nivells educatius
 • Afavorir un treball en xarxa, transversal i de creació de sinèrgies amb altres agents socials dels diferents territoris on treballem
 • Promoure l’educació en valors des d’una perspectiva de gènere que inclogui la interculturalitat i la sostenibilitat
 • Realitzar investigacions que afavoreixin la descoberta de nous models i formes d’intervenció coeducativa
 • Promoure l’edició de nous materials ajustats a les realitats actuals
 • Dissenyar les intervencions ajustant-nos a les realitats i necessitats i de les persones o col·lectius destinataris