Què fem

Des de CoeducAcció realitzem una sèrie d’actuacions, activitats i intervencions que tenen com a objectiu la transformació educativa amb perspectiva de gènere. Per aconseguir-ho, treballem des de diferents àmbits i realitzant diferents actuacions:

 

Sensibilització, formació i intervenció

 • Formació de professora (bressol, primària, secundària)
 • Processos participatius de transformació dels patis escolars
 • Tallers amb famílies
 • Tallers amb alumnat (primària, secundària)
 • Formacions a altres agents educatius (personal tècnics, educació en el lleure)

Recerca i publicacions

Com treballem
Com ho fem

Ens definim per un treball que parteix de la proximitat i el coneixement directe de les entitats, persones i centres educatius amb qui treballem per tal de conèixer els seus projectes i ajustar-nos a les seves necessitats. És a partir d’aquesta proximitat que dissenyem i implementem els diferents projectes ja que entenem que sols serà possible dissenyar estratègies d’intervenció exitoses si les ajustem al context a partir del coneixement de l’entorn i la realitat més propera.

En els projectes d’intervenció apostem per la metodologia del canvi investigació-acció participativa que consisteix en l’anàlisi sistemàtic de la realitat amb l’objectiu d’observar la pròpia pràctica i intervenir-hi posteriorment. En aquest sentit partim de la idea que no n’hi ha prou amb analitzar la realitat social, és indispensable intervenir-hi en una direcció que serveixi a les persones involucrades per tal d’avançar des d’una determinada situació de desigualtat cap a una altre situació que sigui més justa i favorable.

A nivell intern treballem des de la multidisciplinarietat i ens basem en unes relacions teixides des de l’horitzontalitat, el consens, el debat intern i l’aprenentatge mutu. Aquesta diversitat de perfils ens permet una complementarietat que assegura un treball comú on cadascuna de nosaltres aporta el millor de sí mateixa.

Des de CoeducAcció realitzem diferents activitats de sensibilització i formació dirigides a professionals del món de l’educació, personal tècnic i famílies.

Consulteu la nostra experiència.  +

Mireu què oferim aquest 2013-14.

 • Formació de professorat
   • Formació online (UNED-FETE)
     • Master
     • Curs de coeducació a l’educació infantil
   • Curs de formació presencial (ICE-UAB)
 • Activitats per a famílies
   • Les joguines no són sexistes, i tu?

diagrama formacio i sensibilitzacio gran

Aquí trobareu més informació sobre

 • les propostes de formació i sensibilització de professorat 3374262-la-busqueda-y-el-icono-de-lupa-gris-aislados-sobre-fondo-blanco
 • algunes de les experiències en formació i sensibilització  3374262-la-busqueda-y-el-icono-de-lupa-gris-aislados-sobre-fondo-blanco

Des de l’equip de CoeducAcció i al llarg de molts anys de recerca i treball pràctic als centres, les membres de l’equip hem participat de diversos projectes de recerca a nivell nacional i internacional, així com també hem realitzat diverses publicacions.

La nostra pràctica i experiència quotidiana ens continua nodrint de coneixements, experiències i recursos. Tot això, juntament amb les recerques més sistemàtiques ens possibilita tenir accés a un material que necessàriament s’ha de compartir per a que tothom en tingui accés. És per això que seguim realitzant investigacions i publicant els resultats per tal d’anar avançant en el coneixement i a la vegada que adaptar-nos a les noves situacions i realitats. A continuació enumerem algunes de les recerques més destacables i algunes de les publicacions.

Aviat inclourem en aquest apartat les investigacions en les quals hem participat. De moment en tenim una de disponible:

icona enllaç groc sense fons La construcció dels gèneres des del bressol: recerca sobre la construcció de les identitats de gènere a la primera infància. Anna Carreras Port (guanyadora dels Ajuts a la Recerca Francesca Bonnemaison 2011)

Des de CoeducAcció realitzem diverses actuacions d’assessorament i consultoria a demanda. Aquestes poden tenir com a col·lectius destinataris administracions (ajuntaments), centres educatius, universitats, personal tècnic, entitats o empreses, entre d’altres. Oferim diverses opcions en funció de les necessitats i aquestes poden anar des del desenvolupament de projectes d’innovació educativa fins al disseny de campanyes de sensibilització.

A continuació presentem alguns exemples d’assessoraments possibles.

diagrama assessorament i consultoria copia

Aquí podeu consultar els assessoraments que hem realitzat.

Objectius

Els objectius que guien les nostres actuacions i activitats són els següents:

 • Fomentar la transversalització de la perspectiva de gènere a tots els àmbits
 • Potenciar la coeducació com a eina bàsica per a la construcció de personalitats el màxim de lliures, justes i igualitàries; i com a eina imprescindible de prevenció de les violències de gènere
 • Formar i sensibilitzar agents educadors per tal que integrin la perspectiva de gènere a les seves pràctiques educatives en tots els àmbits i nivells educatius
 • Afavorir un treball en xarxa, transversal i de creació de sinèrgies amb altres agents socials dels diferents territoris on treballem
 • Promoure l’educació en valors des d’una perspectiva de gènere que inclogui la interculturalitat i la sostenibilitat
 • Realitzar investigacions que afavoreixin la descoberta de nous models i formes d’intervenció coeducativa
 • Promoure l’edició de nous materials ajustats a les realitats actuals
 • Dissenyar les intervencions ajustant-nos a les realitats i necessitats i de les persones o col·lectius destinataris