Coeducacció busquem una persona de suport a projectes que realitzi accions formatives en matèria de coeducació vinculades a diferents projectes que duem a terme. Estem buscant una persona experta en coeducació, amb formació específica en gènere i educació, experiència en la realització d’activitats de formació i coneixement i expertesa en facilitació i dinamització de grups. Necessitem que estigui donada d’alta d’autònoms o tingui possibilitats de facturar. Aquesta oferta és per un encàrrec concret (160 hores en horari majoritàrament de tarda entre els mesos de gener a juny de 2018 pel que percebra l’import de 1920€) tot i que ens agradaria que en un futur aquesta persona pogués continuar col·laborant amb la cooperativa. La data màxima per fer-nos arribar el currículum és el 20 de novembre. Us agraïrem molt la difusió!

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment