Amparo Toméicono_pdf3

Amb aquest article, l’autora ens ofereix una reflexió que té per objectiu elaborar i potenciar totes aquelles pautes d’actuació que ens permetin encaminar els nostres esforços educatius cap a obtenir una escola justa i igualitària, una escola de qualitat i calidesa, una escola que ensenyi a estimar i crear coneixements, que se senti valorada socialment, capaç de transmetre a nenes i nens els coneixements necessaris i significatius per millorar les relacions humanes, tot partint del reconeixement de la importància del desenvolupament de l’autonomia de nenes i nens en aquest procés d’aprenentatge.