Dolores Julianoicono_pdf3

Dolores Juliano ens parlar de les diferències culturals, socials i ètniques pròpies de les societats actuals i de les suposades presumpcions d’igualtat proposades sovint per la societat en general i l’educació en particular assenyalant  les conseqüències de no tenir en compte les particularitats individuals.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment