Bruno Devauchelleicona pdf

Com pot ser que en una professió tradicionalment feminitzada com és l’ensenyament, qui ha pres protagonisme i s’ha apoderat de les tecnologies de la informació i comunicació siguin els homes? Aquest fenomen és el que tracta d’explicar l’autor en el present article, tot plantejant-se si aquesta situació és un cas més d’exclusió de les dones d’un àmbit públic o un rebuig d’aquestes.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment