Pilar Blanco Lozanoicono_pdf3

El tractament del gènere constitueix avui una dimensió ineludible d’abordar en la formació de la futura ciutadania. L’educació, que ha contribuït en gran mesura en la presa de consciència de la igualtat de drets i d’oportunitats entre homes i dones, ha de seguir treballant i aprofundint per a que la igualtat sigui una realitat a la pràctica i no només a la teoria. La formació del professorat és clau des d’aquesta perspectiva.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment