Maria Prats i Ferreticona pdf

Aquest article té un doble propòsit. La primera part vol fer un breu resum del paper de la geografia en els estudis sobre el temps. En segon lloc analitza els treballs de geografia que han combinat l’estudi del temps amb un perspectiva de gènere, posant èmfasi en aquells que s’han ocupat del temps de les dones en el marc de l’estudi de la vida quotidiana a les ciutats.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment