Llibres

VVAA icono_pdf3

“El Amor y la sexualidad en la educación” està realitzat en el marc del Projecte Relaciona, a partir de sessions de diàleg entre un equip d’assessores de l’Instituto de la Mujer i de professores i professors de diferents nivells que han mostrat interès per tractar la violència contra les dones des de la seva pràctica educativa (…). És necessari desenvolupar, analitzar i transformar els models que es proposen com normalitzats i prestigiats sobre l’amor, la sexualitat i les relacions entre els sexes.