Esther Cortada Andreuicono_pdf3

La implantació de les primeres escoles mixtes a principis de segle va conviure amb la presència de matèries específicament femenines al currículum i a la vegada, amb un fort rebuig de la opinió pública. Els primers apunts sobre coeducació van arribar de la mà de la república però foren bruscament truncats per les tesis franquistes. Avui en dia, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones s’ha convertit en un dels principals eixos transversals i s’ha legitimat a més a més la intervenció no sexista a l’àmbit escolar.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment