Podeu contactar amb nosaltres:
Telèfons: 654 15 11 88 / 666 43 52 55
E-mail:  info@coeducaccio.com

Si ho preferiu, ompliu aquest formulari:

Enviar missatgeclear

Les seves dades personals s’inclouran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i sota la responsabilitat de l’Associació CoeducAcció amb la finalitat d’informar-vos sobre les nostres activitats. En el cas que ens faciliti noves dades s’incorporaran en aquest mateix fitxer. De conformitat amb la llei 15/1999 de Protecció de Dades, vostè pot exercitar els drets d’accés, de rectificació, de cancel.lació o oposició tot diringint un escrit a CoeducAcció. Cas que s’haguessin de cedir les seves dades, es recabarà el seu consentiment.

També podeu trobar-nos a:

Sinèrgics
c/ Quito 19, bcn