Marina Subiratsicono_pdf3

En aquest article, Marina Subirats ens porta fer un recorregut històric per pel concepte de coeducació al llarg dels anys i com aquest ha estat emprat en funció dels canvis i necessitats socials per arribar finalment a la que és la situació actual. Un anàlisi eshaustiu del moment en que es troba la coeducació ens permet acostar-nos a diverses propostes d’intervenció per a que aquest canvi sigui real i la coeducació sigui la manera i no només una opció.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment