Guia de contes i literatura infantil no sexista

Ajuntament de Cornellà de Llobregat Els llibres infantils, ja siguin contes o llibres en imatges, són el primer apropament a la lectura i constitueixen un material pedagògic i un suport privilegiat en els processos d’identificació i aprenentatge dels rols sexuals i de les relacions socials entre els sexes. És per aquesta raó que s’ha elaborat aquesta…