Coeducación: colección de Materiales Curriculares para la Educación Primaria

Juana Luisa Sánchez Sánchez i Rosario Rizos Martín Aquest document constisteix en una aproximació al tractament de la coeducació a l’epata d’Educació Primària. Vol ser, sobretot, una incitació a la reflexió, al debat, la investigació i la posada en pràctica d’iniciatives coeducatives per part dels equips docents encarregats de l’educació i formació de nenes i nens…