Las maestras de la República

VVAA Presentem una unitat didàctica que té per objectiu recuperar la memòria de les mestres de la II República, retornant-los la veu, visibilitzant les seves aportacions a la modernització de l’ensenyament, així com el paper que tingueren en la conquesta dels drets de les dones. Els seus noms, vida i obra, han de ser restituits…

Noies i nois: tants a tants

Associació de Mestres Rosa Sensat És una guia bibliogràfica que té per objectiu donar recursos als i les mestres, professorat i mediador(e)s per posar a mans d’infants i joves llibres de ficció que permetin una mirada i una reflexió coeducatives, on apareixen diferents elements que potencien la igualtat d’oportunitats, la superació de clixés de gènere, culturals,…