El porno, un mal profesor de educación sexual

J.A. Aunion | El País | 14/06/2013 Article que posa sobre la taula la necessitat d’integrar l’educacio afectivo-sexual a les aules, ja que l’alumnat manifesta no estar satisfet amb l’educació afectivo-sexual que rep. El problema de que els i les adolescents busquin informacio a la pornografia és que “en lugar de enseñarles, el porno distorsiona…