Desigualdad en las aulas

Mayte Rius | La Vanguardia | 8/11/2013 Fantàstic article que, de manera didàctica, mostra alguns exemples de com les escoles d’avui en dia -escoles mixtes, la majoria i no pas coeducatives com se suposa que haurien de ser- continuen oferint un model d’educació que afavoreix la desigualtat per raó de gènere. És necessrari identificar aquests…