Dinàmiques coeducatives

ICE-UAP Donada la gran quantitat de treballs de qualitat que han estat recentment produïts vers la temàtica de la coeducació, el material que us presentem vol recollir-los i agrupar-los segons els recursos que ofereixen. Així doncs una part d’aquesta producció està especialment dirigida a la formació del propi professorat i professionals de diversos sectors, entenent…

Dinàmiques per treballar conceptes

ICE-UAP El recull de dinàmiques adjunt proposa, com a punt de partida per treballar temes de gènere i coeducació, obrir un debat al voltant dels conceptes que fem servir per abordar la perspectiva de gènere. Perquè els conceptes anomenen, marquen i determinen una forma de pensament i transmissió d’idees compartides i generalment fem ús dels mots sense…

Yo cuento, tú pintas, ella suma. Educación para la igualdad y la salud en Primaria

VVAA – Instituto Asturiano de la Mujericona enllaç groc sense fons

yo cuento tu pintasExtens, detallat i interessant material basat en els propis continguts curriculars de les diferents àrees de coneixement de l’educació primària amb propostes d’activitats de diferents nivells de dificultats amb propostes educatives per la igualtat. Atractiu, motivador i flexible, tant pel professorat com per l’alumnat.